Aktualny certyfikat serwera: Pobierz


Proces instalacji certyfikatu:

Na początku należy zapisać nowy certyfikat na dysku twardym (można go pobrać stąd klik). Konfiguracja klientów pocztowych:
 1. Outlook Express

  Pasek menu -> Narzędzia -> Opcje -> zakładka "Zabezpieczenia" -> przycisk "Identyfikatory cyfrowe..." -> Zakładka "Zaufane główne urzędy certyfikacji" -> przycisk "Importuj"

  Ukaże się kreator instalacji certyfikatu

  przycisk Dalej -> przycisk "Przeglądaj" -> należy wskazać wcześniej zapisany na dysk plik certyfikatu (gdy certyfikat nie jest widoczny należy w polu "Pliki typu" wybrać "Wszystkie pliki (*)") i kliknąć przycisk "Otwórz" -> przycisk Dalej -> przycisk Dalej -> przycisk Zakończ -> w oknie, które się ukaże nalezy kliknąć przycisk "Tak".

 2. Mozilla Thunderbird

  Gdy pojawi się okno powiadomienia o niezgodności certyfikatu serwera, taki certyfikat należy zaakceptować poprzez kliknięcie przycisku "Potwierdź wyjątek bezpieczeństwa" (opcja "Zachowaj ten wyjątek na stałe" powinna być zaznaczona).

  UWAGA: Certyfikat serwera nie zostanie zaakceptowany w przypadku, gdy nie zostały usunięte wszystkie certyfikaty wystawione przez Softel.