Na serwerze pocztowym jest uruchomiona usługa filtru antyspamowego - SpamAssassin. Usługa ta, gdy wykryje, że wiadomość jest spamem w nagłówu maila ustawia flagę X-Spam-Flag na YES. Pozwala to na późniejsze zarządzanie oznaczonymi w taki sposób wiadomościami.
 1. Konfiguracja przez www

  Jeśli chcemy, aby wiadomości zakwalifikowane do spamu były umieszczane automatycznie w folderze Spam należy ustawić filtr dla takich wiadomości w następujący sposób:


  Po tych zabiegach na liście "Nazwa filtru" powinien pojawić się filtr o wcześniej wskazanej przez nas nazwie (tutaj Antyspam)

  UWAGA: Jeśli posiadamy klienta pocztowego skonfigurowanego do obsługi protokołu POP3 to poczta umieszczana w folderze Spam przez tak skonfigurowany filtr antyspamowy nie będzie pobierana z serwera a filtrację wiadomości należy zrealizować na poziomie klienta pocztowego (patrz punkty 2 oraz 3). W przypadku klienta pocztowego skonfigurowanego do obsługi protokołu IMAP tak skonfigurowany filtr antyspamowy będzie działał poprawnie.


 2. Konfiguracja Mozilla Thunderbird (wersja >= 3)

  Na początku należy w programie Thunderbird w skonfigurowanej skrzynce pocztowej utowrzyć folder Spam

  Kliknąć prawym przyciskiem myszy na nazwę skrzynki -> Nowy folder -> wpisać "Spam" (pole "Utwórz nowy folder w" powinno wskazywać na skrzynkę pocztową, którą konfigurujemy) -> kliknąć "OK"

  Teraz należy utworzyć filtr, który będzie umieszczał pocztę oznaczoną na serwerze jako spam we wcześniej utowrzonym folderze Spam.

  Pasek menu -> "Narzędzia" -> "Filtrowanie wiadomości..." -> w polu "Filtry konta" wybrać konto, dla którego będziemy tworzyć filtr -> kliknąć na przycisk "Nowy..."

  Okno, które się ukaże powinno zostać skonfigurowane tak jak to zaprezentowano na zrzucie ekranu poniżej:  UWAGA: Jeśli w polu wyboru klasyfikatora wiadomości nie posiadamy pozycji X-Spam-Flag należy kliknąć na omawiane pole i wybrać "Dostosuj...". W oknie, które się ukaże w polu "Nowy nagłówek wiadomości..." należy wpisać X-Spam-Flag i kliknąć Dodaj. Po tych zabiegach w polu klasyfikatora wiadomości powinno pojawić się pole X-Spam-Flag.

  Na koniec należy kliknąć OK. Od tej pory wiadomości zaklasyfikowane przez serwer jako spam będą zapisywane do wskazanego przez nas folderu.


 3. Outlook Express 6.0

  Outlook express 6.0 nie umożliwia filtracji wiadomości po fladze ustawionej w nagłówku wiadomości przez program antyspamowy działający na serwerze.